Parafia

Terytorium parafii

Radgoszcz(część) z ulicami: Akacjowa, Dębowa, Grochowiska, Kasztanowa, Kopernika(część), Kościelna, Mickiewicza, Okrężna, Szczucińska(część), Szkolna, Topolowa, Wierzbowa, Witosa(część).


Historia kościoła

Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Radgoszczy, została erygowana w styczniu 1984 roku przez ks. Biskupa Jerzego Ablewicza. Powstała w wyniku oddzielenia siedmiu przysiółków od parafii św. Kazimierza w Radgoszczy. Okazuje się jednak, że myśl o budowie kościoła w północnej części parafii św. Kazimierza w Radgoszczy, dojrzewała już na wiele lat przed oficjalnym jej erygowaniem. Taką wzmiankę można znaleźć w dokumentach macierzystej parafii już w 1952 roku. Jednak dopiero proboszcz, ks. Stanisław Kopeć, podjął konkretne działania, zmierzające do powstania naszej parafii; przede wszystkim wystarał się o pozwolenie na budowę kościoła, co w ówczesnych czasach komunistycznych nie było łatwe, oraz pomagał w finansowaniu budowy. Pod jego kierunkiem budowę nowego kościoła prowadził jego wikariusz ks. Andrzej Lachowicz (29.05.1982 - 14.03.1983). Po dziesięciu miesiącach, ks. Andrzej uległ wypadkowi i ze względów zdrowotnych musiał opuścić Radgoszcz. Aby prace przy budowie kościoła były dalej prowadzone, Kuria Diecezjalna w Tarnowie mianowała nowego wikariusza ks. Jerzego Bubulę. Ks. Jerzy(14.03.1983 - 07.02.1995) został potem pierwszym Rektorem a później pierwszym Proboszczem naszej parafii. Kontynuował on budowę i upiększanie naszej świątyni, a później - budowę plebanii. Kościół został wybudowany zgodnie z projektem Zbigniewa Zjawina i Zdzisławy Dziurzyńskiej-Kaczor. Poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał 24.05.1983 r. bp. Jerzy Ablewicz. Wystrój ściany ołtarzowej zaprojektowała i wykonała w 1985 r. Janina Zgrzebnicka, stacje drogi krzyżowej w drzewie wykonała Maria Dubiel. Drugim proboszczem naszej parafii był ks. Stanisław Kuboń(07.02.1995 - 11.08.2000). Trzecim z kolei proboszczem naszej parafii był ks. Władysław Mikulski(11.08.2000 - 08.08.2008). I od 08.08.2008 roku, z woli ks. Biskupa Wiktora Skworca, obowiązki proboszcza tutejszej parafii spełnia ks. Andrzej Nowak. 24 maja 2013 roku, ks. biskup Wiesław Lechowicz, dokonał dedykacji naszego kościoła oraz konsekracji ołtarza głównego i umieścił w nim relikwie bł. Karoliny Kózka.


Historia cmentarza

Dnia 12 sierpnia 2010 roku, zakupiono działkę o powierzchni 1,32 ha, z przeznaczeniem pod cmentarz. Osoba pochodząca z naszej parafii, która chce zachować anonimowość, sfinansowała zakup tej działki. Badania geologiczne przeprowadzone na tej działce wykazały wysoki poziom wód gruntowych, co zresztą jest normą na naszym terenie. Zalecono więc, wykonanie nasypu na wysokość około 150 - 170 centymetrów. W październiku 2012 r. Urząd Gminy w Radgoszczy rozpoczął procedurę ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na w/w działce i sfinansował te prace. W październiku 2013 r. przywieziono 600 samochodów ziemi; następne 600 - sukcesywnie w kolejnych latach. W marcu 2014 roku Pani architekt Teresa Jakubas z Tarnowa zakończyła wykonywanie projektu cmentarza i otrzymaliśmy pozwolenie na jego budowę. Na przełomie czerwca i lipca 2014 roku wykonano odwodnienie cmentarza i ogrodzenie. W listopadzie 2014 roku Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęło procedurę wydawania pozwolenia na budowę kaplicy cmentarnej w podziemiach kościoła parafialnego (istnienie kaplicy cmentarnej jest konieczne, aby cmentarz został dopuszczony do użytku). Około połowy maja 2015 r. pracownicy Stacji Sanitarno - epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, dokonali odbioru kaplicy cmentarnej. Po 20 maja 2015 r. wykonano słupki z cegły klinkierowej do głównej bramy cmentarza oraz bramek wejściowych. Pod koniec maja 2015 r. zakończono podstawowe prace przy budowie kaplicy cmentarnej i cmentarza. W drugim tygodniu czerwca wykopano studnię przy cmentarzu. W pierwszej połowie lipca 2015 r. geodeci wykonali mapę powykonawczą cmentarza. 27 lipca 2015 r. zgłoszono, w Nadzorze Budowlanym w Dąbrowie Tarnowskiej, zakończenie budowy cmentarza i kaplicy cmentarnej. I w tym właśnie dniu cmentarz i kaplica cmentarna zostały oddane do użytku. W połowie sierpnia postawiono na cmentarzu krzyż. W drugim tygodniu września wykonano schody na cmentarz. 18 września 2015 roku odbyła się uroczystość poświęcenia cmentarza. Dokonał jej dziekan naszego dekanatu ks. Prałat Zygmunt Warzecha. Na uroczystości obecny był również nasz rodak ks. Tadeusz Rzeźnik oraz proboszcz parafii św. Maksymiliana w Zabrniu ks. Marek Łopatka. We wrześniu 2015 r. zakupiono chłodnię do kaplicy cmentarnej. W początkowych dniach października posadzono krzewy ozdobne na cmentarzu. W 2016 roku wykonano z kostki brukowej główną alejkę cmentarza, prowadzącą od schodów do krzyża oraz od krzyża do bramy technicznej znajdującej się od strony ulicy Witosa. Również w 2016 roku, Parafia użyczyła Urzędowi Gminy w Radgoszczy na okres 25 lat parking cmentarny, dzięki czemu Urząd Gminy w Radgoszczy będzie miał możliwość wykonania nawierzchni parkingu.

"Bogu i ludziom niech będą dzięki"

Duszpasterze

KS. MGR ANDRZEJ NOWAK

proboszcz

data święcenia 1990-06-02

w parafii od 2008-08-08

Grupy w naszej parafii

Caritas

6 uczestników


Apostolat Maryjny

40 uczestników


Grupa młodzieżowa

18 uczestników


Lektorzy

14 uczestników


Ministranci

28 uczestników


Róże Różańcowe

260 uczestników


Schola dziewczęca

20 uczestniczek


Kontakt

Adres

ul.Kościelna 38, Radgoszcz 33-207


Telefon parafia

14 641 43 71


Telefon Pani Kościelna

534 805 789


Numer bankowy konta parafialnego

67 9462 0003 2001 2010 3714 0001


E-mail

radgoszcz2@diecezja.tarnow.pl


Dekanat

Szczucin


Województwo

małopolskie


Facebook

Kontakt

Telefon Parafia: 14 641 43 71
Pani Kościelna: 534 805 789
E-mail: radgoszcz2@diecezja.tarnow.pl
Numer konta bankowego parafii:
47 1240 4979 1111 0011 0090 6708

Polecane strony


Witamy na stronie Parafi pod wezwaniem

Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych

w Radgoszczy